Trong năm học 2015 -2016 Phòng GD&ĐT thành phố chỉ đạo 100% các trường mầm non trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện chuyên đề nói chung và trường mầm non duyên hải thực hiện chuyên đề điểm của cụm. Mục đích của chuyên đề nhằm rèn luyện phát triển thể lực, tăng cường khả năng vận động ...