NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, là năm học với nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong khó khăn trường MN Hoa Đào đã nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cha mẹ trẻ cùng với tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo trong công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, cụ thể:

* Công tác giáo dục

Triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm; cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi tiếp cận với Chương trình giáo dục phổ thông 2018; triển khai hiệu quả phương pháp giáo dục Steam trong các hoạt động giáo dục.

271/271 trẻ được đánh giá Đạt; 105/105 trẻ mẫu giáo 5 tuổi Hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non và đủ điều kiện bàn giao cho trường tiểu học.

219/230 trẻ làm quen tiếng Anh được đánh giá Đạt.

* Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

Đảm bảo chế độ ăn, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

271/271 trẻ được kiểm tra sức khỏe, cân đo và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Trẻ phát triển bình thường về chiều cao 271/271 trẻ; phát triển bình thường về cân nặng 267/271 trẻ.

          * Hội thi của trẻ

Tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông”, Hội thi “Rung chuông vàng tiếng Anh”, Ngày hội Steam cấp trường.

Đạt giải Ba Hội thi “Bé với an toàn giao thông” cấp cụm;

Giải Nhì Hội thi “Bé với an toàn giao thông” cấp thành phố;

Giải Nhì thi Lắp ghép Lego cấp thành phố.

* Hội thi của cô

Giáo viên dạy giỏi cấp trường 15 đồng chí;

Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 11 đồng chí;

Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 02 đồng chí.

* Danh hiệu thi đua

Tập thể Lao động tiên tiến.

Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở 03 đồng chí; Lao động tiên tiến 08 đồng chí.