Năm học 2021-2022, trường có 02 lớp mẫu giáo 3 tuổi với 69 trẻ.

Lớp mẫu giáo 3 tuổi C1: 34 trẻ; giáo viên phụ trách Phạm Thị Phương Thảo, Đỗ Thùy Linh;

Lớp mẫu giáo 3 tuổi C2: 35 trẻ; giáo viên phụ trách Đinh Thị Thu Hương, Bùi Thị Hợp.